CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Chào mừng Quý khách đến với website: http://giadep.com.vn/ (sau đây gọi là "Giá Đẹp"), website thương mại điện tử được thiết lập và sở hữu bởi CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNITE VIỆT NAM, thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107879150 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/06/2017.

Xin vui lòng đọc kĩ Chính sách và quy định chung này trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa.

1.Phạm vi áp dụng

1.1. Chính sách & Quy định chung sẽ được áp dụng cho khách hàng:

(i) Mua sản phẩm bán trên Giá Đẹp; và

(ii) Có nhu cầu được giao Sản phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên Giá Đẹp.

1.2. Khách hàng tại Chính sách & Quy định chung này (sau đây gọi là "Khách Hàng") bao gồm:

(i) Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản phẩm trên Giá Đẹp, trừ giao dịch mua các Sản Phẩm phải đăng ký hoặc sản phẩm khác theo quy định của pháp luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý; và

(ii) Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Cách hình thành hợp đồng

2.1. Mọi thông tin về Sản phẩm đưa ra trên Giá Đẹp trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Giá Đẹp tới Khách Hàng.Các bước hình thành Hợp đồng như sau:

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin sản phẩm và đặt hàng trên Giá Đẹp

Bước 2: Giá Đẹp gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng (danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng,điện thoại liên hệ) tới Khách hàng hoặc cập nhật vào tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách hàng.

Quan hệ hợp đồng với Khách hàng chỉ hình thành và có hiệu lực kể từ thời điểm Giá Đẹp gửi xác nhận như nêu tại Bước 2.

2.2. Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) phải được thực hiện phù hợp với quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Giá Đẹp.

Giá Đẹp có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Giá Đẹp. Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách Đổi trả đăng tải trên Giá Đẹp.

3. Giá cả và thanh toán

Giá của Sản Phẩm có thể đã bao gồm thuế giá trị gia tăng  và được mô tả cụ thể trên trang giới thiệu Sản Phẩm.

Phương thức thanh toán được quy định cụ thể tại Thanh toán

Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Giá Đẹp.

4. Giao nhận sản phẩm

4.1. Chính sách giao nhận sản phẩm được quy định chi tiết trong Chính sách giao nhận và lắp đặt

4.2. Người Nhận Hàng phải kiểm tra Sản phẩm và ký vào Phiếu giao hàng khi nhận Sản Phẩm.

Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng.Khách hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có) sẽ được thực hiện theo Chính sách bảo hành đăng tải trên Giá Đẹp.

5. Đổi, trả sản phẩm

Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo quy định Chính sách đổi trả đăng tải trên Giá Đẹp.

6. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

6.1.Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng theo số hotline 0962 737 736 - 0968 669 663 - 098 2332 996 hoặc email: unite.cskh@gmail.com. Khi liên hệ với Bộ phận CSKH, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà Giá Đẹp gửi cho Khách Hàng.Bộ phận CSKH sẽ tiếp nhận  và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

6.2. Khi có nhu cầu bảo hành hàng hóa, Khách Hàng có thể tham khảo và tìm hiểu các quy định của Chính sách bảo hành đăng tải trên Giá Đẹp.

7. Bảo mật thông tin

Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân đăng tải trên Giá Đẹp.

8. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, Giá Đẹp không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ Giá Đẹp sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi của Giá Đẹp gây ra.

9. Điều khoản chung

9.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Chính sách & Quy định chung này là một phần không thể tách rời của Chính sách & Quy định chung này.

9.2. Giá Đẹp và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Chính sách & Quy định chung này.

9.3. Nếu bất kỳ nội dung nào của Chính sách & Quy định chung này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần,thì tính hiệu lực của các nội dung khác  trong Chính sách & Quy định chung này sẽ không bị ảnh hưởng.

9.4. Chính sách & Quy định chung này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Giá Đẹp và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam.Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung Chính sách & Quy định chung này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày.Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

           CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1. Điều kiện bảo hành
1.1 Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

- Sản phẩm thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc Nhà phân phối.

- Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất.
- Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực.
- Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa hay sửa chữa, bôi bẩn.
- Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: mã sản phẩm, số seri, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua (đối với các sản phẩm không áp dụng Bảo hành điện tử).
- Tem bảo hành và tem niêm phong (nếu có) của Nhà sản xuất trên sản phẩm còn
nguyên vẹn.

1.2 Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
- Sản phẩm không thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.
- Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1.1
- Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành.
- Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của Nhà sản xuất.
- Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của Nhà sản xuất.
- Với trường hợp phát sinh phí bảo hành, nhân viên kỹ thuật của Giá Đẹp sẽ tư vấn đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi tiến hành các thủ tục bảo hành.
2. Phương thức áp dụng bảo hành
2.1 Địa điểm bảo hành
Địa điểm bảo hành được ghi trong phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Bảo hành của Nhà cung cấp/Nhà Phân phối theo thông tin trong phiếu bảo hành.
2.2 Thời gian thực hiện bảo hành
Trong mọi trường hợp, thời gian thực hiện bảo hành sản phẩm phụ thuộc vào chính sách và/hoặc mức độ sẵn có của thiết bị/sản phẩm thay thế của Trung Tâm Bảo Hành và sẽ được thông báo cụ thể cho Quý khách vào thời điểm Trung Tâm Bảo Hành nhận sản phẩm để bảo hành trong trường hợp quý khách tự đem sản phẩm đến Trung Tâm Bảo Hành;
3. Thời hạn bảo hành
Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng hoặc kể từ ngày sản xuất tùy thuộc từng loại sản phẩm được quy định rõ trên phiếu bảo hành. Đối với sản phẩm bảo hành điện tử, thời hạn bảo hành được tính từ thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Phạm vi thu thập thông tin khách hàng trên website Giá Đẹp bao gồm: Họ tên người mua,tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng, email, điện thoại.
Trong quá trình sử dụng, Giá Đẹp yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin trên khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc mua sản phẩm tại Giá Đẹp nhằm có thể cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất và chính xác nhất tới tay khách hàng.
Các thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được Giá Đẹp lưu giữ và mã hóa nhằm đảm bảo quyền nhân thân và bảo mật thông tin của khách hàng.
Ngoài ra, Giá Đẹp cũng sẽ lưu giữ các thông tin nhận diện khác như cookies, địa chỉ IP và loại trình duyệt, vv...) để có thể quản lý, chăm sóc khách hàng cũng như ngăn chặn những hành vi chống phá của các đối tượng khác.
Khách hàng tự chịu trách nhiệm về tài khoản và mật khẩu đăng ký mua hàng. Nếu bị mất hoặc bị sử dụng trái phép thì phải báo cáo hoặc gửi yêu cầu ngay cho Giá Đẹp để có biện pháp ngăn chặn và giải quyết kịp thời.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Giá Đẹp sẽ sử dụng thông tin của khách hàng cung cấp trong phạm vi:
- Xác nhận giao dịch, hàng hóa và sản phẩm mà người mua đặt hàng.
- Liên lạc và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài khoản đăng ký mua hàng.
- Gửi các chương trình khuyến mại tới khách hàng (nếu khách hàng không từ chối).
- Trong trường hợp có yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan tư pháp nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật theo quy định của pháp luật.
3. Thời gian lƣu trữ thông tin
Thời gian lưu trữ các thông tin trong phạm vi thu thập sẽ được lưu trữ vô thời hạn trừ trường hợp khách hàng tự hủy thông tin trên website hoặc có yêu cầu Giá Đẹp hủy thông tin trên website không nhằm mục đích vi phạm pháp luật.
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNITE VIỆT NAM
Giấy CNĐKDN: 0107879150 – Ngày cấp: 09/06/2017.
Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số nhà 112, Phố Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 0962 737 736 – 0968 669 663 – 098 2332 996
Email: unite.cskh@gmail.com
5. Phương tiện và công cụ để ngƣời dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Khách hàng có thể tự kiểm tra, cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ các thông tin cá nhân đã đăng ký bằng tài khoản và mật khẩu đăng ký mua hàng của mình. Khách hàng cũng có thể yêu cầu Giá Đẹp cập nhật, sửa đổi hoặc hủy bỏ các thông tin này.
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Thông tin cá nhân của khách hàng trên Giá Đẹp được cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập các thông tin nằm trong phạm vi thu thập thông tin của Giá Đẹp và phải được khách hàng đồng ý trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Giá Đẹp cam kết không chuyển giao, cung cấp, tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi chưa có sự đồng ý từ khách hàng.
Trong trường hợp thông tin lưu trữ bị hacker tấn công dẫn đến rò rỉ thông tin khách hàng,Giá Đẹp sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc tới cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý,cũng như thông báo tới khách hàng được biết.
Ban quản trị Giá Đẹp không chịu trách nhiệm đối với các thông tin khách hàng cung cấp trong phạm vi thu thập thông tin của Giá Đẹp nếu thông tin đó không chính xác.

CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

I. Chính sách đổi trả
1. Điều kiện hàng hóa được đổi trả
- Sản phẩm bị mất niêm phong, bị giao sai về số lượng, thông tin và mẫu mã so với đơn đặt hàng.
- Sản phẩm bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất (hỏng hóc về kỹ thuật, lỗi về thiết kế, nội dung, các lỗi ẩn tì/nội tì, khác biệt so với tiêu chuẩn chất lượng đã công bố của nhà sản xuất) hoặc lỗi trong quá trình vận chuyển (bị biến dạng, trầy xước, vấy bẩn, nứt vỡ v.v.).
- Sản phẩm hàng hóa không đúng số seri/IMEI (đối với sản phẩm điện tử, điện thoại).
- Sản phẩm hết hạn sử dụng trước hoặc vào ngày sản phẩm được giao cho khách hàng.
- Giá Đẹp chấp nhận đổi trả đối với lý do khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng, tuy nhiên sản phẩm được chấp nhận đổi sẽ căn cứ vào chính sách kinh doanh tại thời điểm khách hàng yêu cầu.
- Không thuộc trường hợp áp dụng cho các sản phẩm theo danh mục hạn chế đổi trả hoặc các sản phẩm có ghi chú hạn chế đổi trả trong mô tả sản phẩm.
2. Điều kiện yêu cầu đổi trả
- Sản phẩm không nằm trong danh mục hạn chế đổi trả.
- Sản phẩm còn nguyên vẹn, đầy đủ nhãn mác, nguyên đai kiện, niêm phong theo quy cách ban đầu (trừ trường hợp sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển).
- Sản phẩm còn đầy đủ phụ kiện (hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành...) và tặng phẩm đi kèm (nếu có).
- Sản phẩm không bị dơ bẩn, không qua giặt là, không có mùi lạ, không có dấu hiệu đã qua sử dụng, hoặc không có dữ liệu (trường hợp sản phẩm có thiết bị lưu trữ).
- Khách hàng còn giữ phiếu mua hàng, xác nhận về việc đã mua hàng tại Giá Đẹp (số đơn hàng, hóa đơn mua hàng, biên nhận giao hàng, sao kê của ngân hàng...) và điền đầy đủ thông tin vào phiếu yêu cầu đổi trả theo mẫu (gửi kèm theo đơn hàng).
3. Thời gian áp dụng đổi trả
- Trừ khi được quy định khác trong phần giới thiệu về sản phẩm trên website và thời điểm bán hàng trực tiếp, khách hàng có thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hàng để gửi yêu cầu đổi trả.
Thời điểm yêu cầu đổi trả sẽ được căn cứ theo:
- Nếu gửi theo đường bưu điện hay chuyển phát: thời điểm tính theo dấu biên nhận của bưu điện hay đơn vị chuyển phát.

- Nếu tự mang/gửi hàng tới trung tâm đổi trả: thời điểm tính khi nhân viên của Giá Đẹp tiếp nhận sản phẩm đổi trả từ khách hàng.
4. Chi phí đổi trả
- Đối với các sản phẩm đổi lại do lỗi của Giá Đẹp hoặc Nhà cung cấp, khách hàng sẽ được miễn phí đổi trả và được giao hàng miễn phí tới địa điểm ghi trên phiếu yêu cầu đổi trả.
- Đối với các sản phẩm trả lại do khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng, trừ trường hợp giới thiệu sản phẩm quy định áp dụng phí đổi trả, khách hàng sẽ được miễn phí đổi trả và sẽ phải trả phí vận chuyển theo chính sách vận chuyển nếu muốn được gửi hàng mới đến địa chỉ yêu cầu.
II. Chính sách hoàn tiền
1. Nguyên tắc hoàn tiền
- Phương thức hoàn tiền căn cứ theo phương thức thanh toán của khách hàng khi mua hàng hoặc tùy theo nhu cầu của khách hàng mong muốn. Nếu không có thỏa thuận khác, mọi chi phí phát sinh khi hoàn tiền, người mua sẽ phải chịu toàn bộ chi phí này.
2. Phương thức hoàn tiền
Chuyển khoản hoặc thanh toán tiền mặt với khách hàng theo nguyên tắc hoàn tiền.
3. Thời gian xử lý
Với phương thức thanh toán không thông qua ngân hàng: khách hàng sẽ nhận được tiền hoàn từ 5-7 ngày làm việc.
Với phương thức thanh toán qua ngân hàng: khách hàng sẽ nhận được tiền theo quy định của từng ngân hàng giao dịch.

CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN, LẮP ĐẶT

1. Chính sách giao nhận
Thời gian giao hàng dự kiến của Giá Đẹp trong khoảng 03 ngày sau khi xác nhận đơn hàng với người mua hàng. Thời gian trên không kể các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.
Sau khi nhận được đơn đặt hàng, Giá Đẹp sẽ xác nhận đơn hàng với người mua thông qua số điện thoại hoặc địa chỉ email người mua cung cấp.
Phí dịch vụ giao hàng sẽ được thông báo ngay khi khách hàng đang đặt hàng.
Để kiểm tra tình trạng xử lý của đơn hàng, khách hàng có thể gọi điện thoại theo
đường dây nóng và đọc số đơn hàng để nhân viên bán hàng thông báo tình trạng xử lý của đơn hàng.
Nếu khách hàng đặt nhiều sản phẩm của Giá Đẹp theo nhiều đơn hàng khác nhau
nhưng có mong muốn nhận hàng cùng một lần thì có thể liên hệ với đường dây nóng của Giá Đẹp để có thể sắp xếp lịch nhận hàng.
Địa chỉ giao hàng là địa chỉ người mua cung cấp cho người bán và được người bán xác nhận với người mua bằng cách xác nhận đơn hàng theo quy định của Giá Đẹp.
Hiện nay Giá Đẹp hỗ trợ bán hàng và vận chuyển hàng hóa trong lãnh thổ Việt
Nam.
2. Chính sách lắp đặt
Hiện nay Giá Đẹp cung cấp dịch vụ lắp đặt theo yêu cầu theo các sản phẩm: Tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh, máy nước nóng ... Nếu đã đăng ký dịch vụ, trong vòng 24 giờ kể từ khi đơn hàng được giao thành công sẽ có nhân viên lắp đặt liên hệ đến khách hàng để tiến hành việc thi công (bao gồm ngày Chủ nhật và lễ Tết). 

Bảng giá dịch vụ lắp đặt theo từng sản phẩm của Giá Đẹp:

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT 100% (Trừ mặt hàng điều hòa công lắp sẽ dao động từ 150-250.000 VNĐ)

Trong quá trình lắp đặt, nếu phát sinh thêm các chi phí vật tư cần thiết, người lắp đặt của Giá Đẹp sẽ thông báo và thống nhất với khách hàng. Khách hàng cần cung cấp vật tư hoặc thanh toán chi phí vật tư phát sinh ngoài tiền phí dịch vụ.
Sau khi lắp đặt, hai bên sẽ tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng./.

 CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng
phương thức phù hợp:
 Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)
Bước 1: Người mua hàng tìm hiểu các thông tin và lựa chọn sản phẩm trên Giá
Đẹp;
Bước 2: Người mua nhập số lượng cần mua, kích cỡ, màu sắc, chủng loại;
Bước 3: Người mua đăng nhập/đăng ký và điền đầy đủ thông tin người mua hàng và
địa chỉ nhận hàng;
Bước 4: Người bán hàng xác nhận đơn hàng và thông tin người mua;
Bước 5: Người bán vận chuyển hàng hóa đến người mua;
Bước 6: Người mua kiểm tra, nhận hàng hóa đã đặt mua và thanh toán./.
 Thanh toán qua chuyển khoản
Bước 1: Người mua hàng tìm hiểu các thông tin và lựa chọn sản phẩm trên Giá Đẹp;
Bước 2: Người mua nhập số lượng cần mua, kích cỡ, màu sắc, chủng loại;
Bước 3: Người mua đăng nhập/đăng ký và điền đầy đủ thông tin người mua hàng và
địa chỉ nhận hàng;
Bước 4: Người mua hàng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Giá Đẹp cung
cấp;
Bước 5: Người bán hàng xác nhận đơn hàng và thông tin người mua;
Bước 6: Người bán vận chuyển hàng hóa đến người mua;
Bước 7: Người mua kiểm tra, nhận hàng hóa đã đặt mua./.
Mọi thông tin về đơn hàng sẽ được Giá Đẹp xác nhận với khách hàng thông qua
email và số điện thoại khách hàng cung cấp./.